mycie zębów

Mycie zębów szczoteczką elektryczną – jak to się robi?

Metody prawidłowego szczotkowania zębów:

Manualna szczoteczka do zębów wymaga, by korzystający z niej miał dobrze opanowane sposoby szczotkowania zębów. Tylko w ten sposób codzienne mycie zębów zapewni nam długo efekt pięknych i zdrowych zębów. Na tej stronie znajdziesz najlepsze metody mycia zębów.

szczoteczka elektrycznaPoniżej omówionych zostanie kilka metod szczotkowania, która jest optymalna dla nas, musimy sami zdecydować. Przy odrobinie samozaparcia do opanowania jest każda:

 • Wymiatanie, czyli metoda roll – szczoteczkę do zębów dokłada się do granicy ząb – dziąsło. Ustawienie główki względem mytej powierzchni powinno wynosić 45°. Wykonujemy ruch obrotowo-wymiatający prowadząc szczoteczkę od dziąsła w kierunku szczytu zęba. Należy pamiętać, że metoda ta nie zapewnia 100% czyszczenia zęba, pozostanie nie wyczyszczony rowek dziąsłowy, przez co mycie zębów nie jest
 • metoda wibracyjna – omówione zostaną tutaj 3 różne typy tej metody:
  • metoda Stillmana ma zastosowanie u osób, które stawiają czoła problemowi odsłaniania sie szyjek zębowych na skutek obniżania się dziąsła (czyli recesji dziąsła). Mycie zębów tą metoda jest bardzo podobne do wymiatania. z tą różnica, ze zaczyna się od wibrującego poziomego ruchu, w trakcie którego szczoteczka do zębów schodzi z dziąsła na koronę zęba, kończy się zaś ten ruch elementem wymiatającym.
  • metoda Chartersa – Szczoteczka skierowana jest włosiem pod kątem 45° do powierzchni żującej zęba. Główka szczoteczki wykonuje ruchy poziome w powtórzeniach 10 na każdy cykl po wyżej wymienionej powierzchni. Oprócz czyszczenia zęba mamy tu do czynienia z masażem jaki wykonuje boczna cześć szczoteczki po dziąśle.
  • metoda Bassa – pierwotne ustawienie jakie powinna mieć szczoteczka do zębów w stosunku do zęba, ma możliwość dostanie się włosia w szczelinę dziąsłową. Początkowo pojawiają się bardzo delikatne ruchy w płaszczyźnie poziomej, dzięki czemu mycie zębów tą metodą zapewnia wyczyszczenie szczeliny dziąsłowe. Ruchy te powtarza się 20-30 razy po czym cały etap kończony jest wymiataniem. Dobrze jest w tej metodzie stosować miękką szczoteczkę wielopęczkową.
 • metoda okrężna Fonesa – Polega okrężnych ruchach jakie wykonuje szczoteczka do zębów po wszystkich powierzchniach zęba. Zalecana do osób z upośledzonymi funkcjami psychomotorycznymi jak i małych dzieci.
 • metoda pozioma – Szczoteczka do zębów prowadzona jest w taki sposób, że myje się nią brzegi sieczne zębów oraz powierzchnie żujące bocznych zębów.
 • metoda pionowa – mycie zębów ta metoda obejmuje czyszczenie zębów przednich, a dokładnie ich powierzchni podniebiennych i językowych